Dret a l'oblit · Privacitat · Twitter · Xarxes socials

Les nostres dades a Twitter, quan ja no hi som

Fa un temps, vaig comentar la nova funcionalitat de Google per gestionar els comptes inactius, en relació a la possibilitat de decidir què fer amb el nostre compte de Google un cop ja no hi som.
Amb posterioritat, el mes de maig, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar que els ciutadans poden exercir el dret a l’oblit a Internet. Això inclou la informació que es mostra la llista de resultats dels cercadors. Desprès de reconeixer aquest dret, Google va crear un formulari per poder exercir aquest dret. Bing també posa a disposició el seu formulari amb la mateixa finalitat.
Aquests díes es torna a parlar dels drets de les persones que ja no hi són. Pocs díes desprès de la mort del malaurat Robbin Williams, el mal gust d’algunes persones va posar de manifest la vulnerabilitat dels drets de les persones que ja no hi són. La seva filla va decidir suprimir els seus comptes de les xarxes socials . Twitter no ha trigat en respondre, va anunciar la possibilitat d’eliminar imatges o vídeos de mal gust de persones mortes i eliminar els seus comptes a petició de la família, seguint les indicacions publicades en el seu centre de suport. 

eLearning · Formació · Recursos

eXeLearning, eina per crear materials educatius

exelearningeXeLearning XHTML (eXe) és un d’aquells programes que et poden resultar de molta utilitat per publicar materials d’ensenyament i aprenentatge a través de la web.
És una eina d’autor de codi obert que permet fer el desenvolupament dels continguts basats en la web, sense necessitat de tenir coneixements previs de llenguatges de programació. Altres eines d’autor més conegudes per fer aquest desenvolupament com seria el cas de FrontPage de Microsoft o Dreamweaver de Macromedia, aquesta eina poden oferir més possibilitats, però sovint la corba d’aprenentatge és molt elevada, i requereixen una especialització per part de l’usuari.
A més de la facilitat d’ús, com a característica important destaca que eXeLearning esta pensada per al desenvolupament de continguts web d’aprenentatge. Incorpora a més la possibilitat d’exportar els recursos creats en diferents formats com ara l’estàndard SCORM 1.2.
En la seva web podeu consultar el manual d’ús i descàrregar-vos la darrera versió del programari

També podeu consultar la web http://www.educa2.madrid.org/web/recursos/exelearning podeu trobar molta informació: tutorial per crear continguts, videotutorials diversos relacionats amb les possibilitats de l’eina i exemples de materials desenvolupats